Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strøby Vandværk   Prøve udtaget: 12/10/2019 10:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00905921-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80784033 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80784033 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80784033 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2019-80784033 7.4 mg/l
Jern (Fe) 835-2019-80784033 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80784033 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80784033 760 µS/cm
pH 835-2019-80784033 7.3 pH
Prøvens farve 835-2019-80784033 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2019-80784033 Klar
Prøvens lugt 835-2019-80784033 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80784033 Normal
Temperatur 835-2019-80784033 10.4 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)