Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Boeslum Bakker Vandværk I/S   Prøve udtaget: 12/12/2019 8:20:00 AM
Analyse Rapport: AR-19-CA-00906924-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80790712 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80790712 1.9 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80790712 0.25 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80790712 0.38 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80790712 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80790712 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80790712 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80790712 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2019-80790712 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2019-80790712 < 1 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80790712 3.7 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80790712 43 µg/l
Nitrit 835-2019-80790712 < 0,001 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2019-80790712 Udført
Zink (Zn) 835-2019-80790712 25 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)