Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Tommerup St Vandværk   Prøve udtaget: 12/18/2019 9:30:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00909324-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1,2-tetrachlorethan 835-2019-80776418 < 0,02 µg/l
1,1,1-trichlorethan 835-2019-80776418 < 0,02 µg/l
1,1,2,2-tetrachlorethan 835-2019-80776418 < 0,02 µg/l
1,1,2-trichlorethan 835-2019-80776418 < 0,02 µg/l
1,1-dichlorethen 835-2019-80776418 < 0,02 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2019-80776418 < 0,02 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80776418 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80776418 1.9 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2019-80776418 0.0052 mg/l
Antimon (Sb) 835-2019-80776418 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80776418 3.2 µg/l
Benzen 835-2019-80776418 < 0,02 µg/l
Benzo(a)pyren 835-2019-80776418 < 0,003 µg/l
Benzo(g,h,i)perylen 835-2019-80776418 < 0,005 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80776418 0.060 µg/l
Bor (B) 835-2019-80776418 54 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80776418 < 0,003 µg/l
Chlorid 835-2019-80776418 22 mg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80776418 < 0,03 µg/l
cis-1,2-dichlorethen 835-2019-80776418 < 0,02 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80776418 < 1 MPN/100 ml
Cyanid, total 835-2019-80776418 < 1 µg/l
Dichlormethan 835-2019-80776418 < 0,02 µg/l
Epichlorhydrin 835-2019-80776418 < 0,05 µg/l
Escherichia coli 835-2019-80776418 < 1 MPN/100 ml
1 2 3  Side 1 af 3 (56 linier)