Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Store Merløse Vandværk   Prøve udtaget: 16-01-2020 14:00:00
Analyse Rapport: AR-20-CA-00915892-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80785432 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80785432 0.91 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80785432 0.33 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80785432 0.30 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80785432 0.060 µg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80785432 0.12 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80785432 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80785432 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2019-80785432 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2019-80785432 1 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80785432 9.1 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80785432 0.16 µg/l
Nitrit 835-2019-80785432 0.0036 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2019-80785432 Udført
Zink (Zn) 835-2019-80785432 20 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)