Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Engesvang Vandværk A.M.B.A.   Prøve udtaget: 1/9/2020 9:11:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00913271-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1,2-tetrachlorethan 835-2019-80764941 < 0,02 µg/l
1,1,1-trichlorethan 835-2019-80764941 < 0,02 µg/l
1,1,2,2-tetrachlorethan 835-2019-80764941 < 0,02 µg/l
1,1,2-trichlorethan 835-2019-80764941 < 0,02 µg/l
1,1-dichlorethen 835-2019-80764941 < 0,02 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2019-80764941 < 0,02 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80764941 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80764941 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80764941 < 0,03 µg/l
Benzen 835-2019-80764941 < 0,02 µg/l
Benzo(a)pyren 835-2019-80764941 < 0,003 µg/l
Benzo(g,h,i)perylen 835-2019-80764941 < 0,005 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80764941 < 0,025 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80764941 0.0061 µg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80764941 < 0,03 µg/l
cis-1,2-dichlorethen 835-2019-80764941 < 0,02 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80764941 < 1 MPN/100 ml
Dichlormethan 835-2019-80764941 < 0,02 µg/l
Epichlorhydrin 835-2019-80764941 < 0,05 µg/l
Escherichia coli 835-2019-80764941 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80764941 < 1 mg Pt/l
Fluoranthen 835-2019-80764941 < 0,005 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 835-2019-80764941 < 0,005 µg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80764941 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80764941 0.014 mg/l
1 2  Side 1 af 2 (41 linier)