Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Engesvang Vandværk A.M.B.A.   Prøve udtaget: 2/3/2020 10:20:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00921240-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2018-80556336 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80556336 Ja
Ammonium (NH4) 835-2018-80556336 0.057 mg/l
Arsen (As) 835-2018-80556336 < 0,03 µg/l
Calcium (Ca) 835-2018-80556336 9.3 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80556336 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80556336 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2018-80556336 7.3 °dH
Hydrogencarbonat 835-2018-80556336 169 mg/l
Iltindhold 835-2018-80556336 9.9 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2018-80556336 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2018-80556336 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80556336 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2018-80556336 260 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2018-80556336 26 mg/l
Mangan (Mn) 835-2018-80556336 < 0,002 mg/l
Methan 835-2018-80556336 < 0,005 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2018-80556336 < 0,03 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2018-80556336 1.5 mg/l
Nitrit 835-2018-80556336 0.025 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2018-80556336 0.34 mg/l
pH 835-2018-80556336 9.7 pH
Prøvetagning efter flush 835-2018-80556336 Udført
Sulfid-S 835-2018-80556336 < 0,02 mg/l
Temperatur 835-2018-80556336 8.4 °C
1  Side 1 af 1 (25 linier)