Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kerte og Omegns Vandværk   Prøve udtaget: 2/21/2020 10:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00927775-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80713980 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80713980 < 0,005 mg/l
Arsen (As) 835-2019-80713980 0.85 µg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80713980 85 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80713980 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80713980 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2019-80713980 15 °dH
Iltindhold 835-2019-80713980 10.2 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80713980 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80713980 0.052 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80713980 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80713980 580 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2019-80713980 12 mg/l
Mangan (Mn) 835-2019-80713980 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80713980 0.50 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80713980 1.4 mg/l
Nitrit 835-2019-80713980 0.0026 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80713980 1.4 mg/l
pH 835-2019-80713980 7.6 pH
Prøvetagning efter flush 835-2019-80713980 Udført
Temperatur 835-2019-80713980 9.4 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)