Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Boeslum Bakker Vandværk I/S   Prøve udtaget: 3/2/2020 9:30:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00930380-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2014-80116681 Ja
Aluminium (Al) 835-2014-80116681 1.2 µg/l
Arsen (As) 835-2014-80116681 0.42 µg/l
Bly (Pb) 835-2014-80116681 0.070 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2014-80116681 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2014-80116681 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2014-80116681 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2014-80116681 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2014-80116681 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2014-80116681 70 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2014-80116681 17 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2014-80116681 0.099 µg/l
Nitrit 835-2014-80116681 0.063 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2014-80116681 Udført
Zink (Zn) 835-2014-80116681 94 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)