Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Engesvang Vandværk A.M.B.A.   Prøve udtaget: 3/3/2020 10:56:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00931179-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2019-80764762 4 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80764762 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80764762 0.043 mg/l
Arsen (As) 835-2019-80764762 0.38 µg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80764762 38 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80764762 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80764762 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2019-80764762 7.9 °dH
Hydrogencarbonat 835-2019-80764762 172 mg/l
Iltindhold 835-2019-80764762 10.7 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80764762 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80764762 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80764762 3 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80764762 280 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2019-80764762 11 mg/l
Mangan (Mn) 835-2019-80764762 0.097 mg/l
Methan 835-2019-80764762 < 0,005 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80764762 < 0,03 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80764762 < 0,3 mg/l
Nitrit 835-2019-80764762 0.057 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80764762 0.42 mg/l
Opfølgning til Lab prøvenr: 835-2019-80764762 80556336
pH 835-2019-80764762 7.3 pH
Prøvetagning efter flush 835-2019-80764762 Udført
Sulfid-S 835-2019-80764762 < 0,02 mg/l
1 2  Side 1 af 2 (26 linier)