Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Store Merløse Vandværk   Prøve udtaget: 13-03-2020 07:45:00
Analyse Rapport: AR-20-CA-00934992-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80816008 Ja
Aluminium (Al) 835-2020-80816008 3.1 µg/l
Arsen (As) 835-2020-80816008 0.12 µg/l
Bly (Pb) 835-2020-80816008 < 0,025 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2020-80816008 < 0,003 µg/l
Calcium (Ca) 835-2020-80816008 100 mg/l
Chrom (Cr) 835-2020-80816008 < 0,03 µg/l
Hårdhed, total 835-2020-80816008 16 °dH
Jern (Fe) 835-2020-80816008 0.016 mg/l
Kalium (K) 835-2020-80816008 2.5 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80816008 < 1 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2020-80816008 0.056 µg/l
Magnesium (Mg) 835-2020-80816008 10 mg/l
Mangan (Mn) 835-2020-80816008 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2020-80816008 24 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2020-80816008 0.41 µg/l
pH 835-2020-80816008 7.8 pH
Prøvetagning efter flush 835-2020-80816008 Udført
Zink (Zn) 835-2020-80816008 0.84 µg/l
1  Side 1 af 1 (19 linier)