Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strøby Vandværk   Prøve udtaget: 4/15/2020 1:35:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00943491-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2019-80727239 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80727239 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80727239 0.019 mg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80727239 90 mg/l
Chlorid 835-2019-80727239 130 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80727239 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80727239 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80727239 1.1 mg Pt/l
Fluorid 835-2019-80727239 1.6 mg/l
Hårdhed, total 835-2019-80727239 20 °dH
Hydrogencarbonat 835-2019-80727239 353 mg/l
Iltindhold 835-2019-80727239 6.8 mg/l
Inddampningsrest 835-2019-80727239 600 mg/l
Jern (Fe) 835-2019-80727239 < 0,01 mg/l
Kalium (K) 835-2019-80727239 4.5 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80727239 < 1 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2019-80727239 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80727239 940 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2019-80727239 33 mg/l
Mangan (Mn) 835-2019-80727239 < 0,002 mg/l
Methan 835-2019-80727239 < 0,005 mg/l
Natrium (Na) 835-2019-80727239 74 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80727239 1.6 mg/l
Nitrit 835-2019-80727239 0.0036 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80727239 0.87 mg/l
1 2  Side 1 af 2 (35 linier)