Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ryslinge Vandværk   Prøve udtaget: 5/5/2020 9:30:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00949521-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Acrylamid 835-2019-80789254 < 0,05 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80789254 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80789254 1.6 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80789254 0.60 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80789254 0.15 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80789254 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80789254 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80789254 < 1 MPN/100 ml
Epichlorhydrin 835-2019-80789254 < 0,05 µg/l
Escherichia coli 835-2019-80789254 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80789254 3.2 mg Pt/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80789254 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80789254 0.022 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80789254 3 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80789254 12 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80789254 540 µS/cm
Nikkel (Ni) 835-2019-80789254 3.6 µg/l
Nitrit 835-2019-80789254 < 0,001 mg/l
pH 835-2019-80789254 7.8 pH
Prøvens lugt 835-2019-80789254 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80789254 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2019-80789254 Udført
Turbiditet 835-2019-80789254 0.22 FNU
Vinylchlorid 835-2019-80789254 < 0,02 µg/l
Zink (Zn) 835-2019-80789254 3.4 µg/l
1  Side 1 af 1 (25 linier)