Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Blanke-Roerslev Vandværk   Prøve udtaget: 5/28/2020 12:35:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-00957969-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80789246 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80789246 1.1 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2019-80789246 < 0,005 mg/l
Antimon (Sb) 835-2019-80789246 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80789246 2.0 µg/l
Benzo(a)pyren 835-2019-80789246 < 0,003 µg/l
Benzo(b)fluoranthen 835-2019-80789246 < 0,005 µg/l
Benzo(g,h,i)perylen 835-2019-80789246 < 0,005 µg/l
Benzo(k)fluoranthen 835-2019-80789246 < 0,005 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80789246 0.45 µg/l
Bor (B) 835-2019-80789246 98 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80789246 < 0,003 µg/l
Chlorid 835-2019-80789246 63 mg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80789246 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80789246 < 1 MPN/100 ml
Cyanid, total 835-2019-80789246 < 1 µg/l
Escherichia coli 835-2019-80789246 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80789246 2.4 mg Pt/l
Fluoranthen 835-2019-80789246 < 0,005 µg/l
Fluorid 835-2019-80789246 0.28 mg/l
Iltindhold 835-2019-80789246 8.5 mg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 835-2019-80789246 < 0,005 µg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80789246 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80789246 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80789246 10 CFU/ml
1 2  Side 1 af 2 (44 linier)