Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Store Merløse Vandværk   Prøve udtaget: 6/25/2020 2:06:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20001394-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80844242 Ja
Aluminium (Al) 835-2020-80844242 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2020-80844242 0.099 µg/l
Bly (Pb) 835-2020-80844242 0.53 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2020-80844242 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2020-80844242 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80844242 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80844242 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2020-80844242 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2020-80844242 4 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2020-80844242 32 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2020-80844242 < 0,03 µg/l
Nitrit 835-2020-80844242 0.0016 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2020-80844242 Udført
Zink (Zn) 835-2020-80844242 31 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)