Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Store Merløse Vandværk   Prøve udtaget: 6/25/2020 1:59:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20001385-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80844241 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80844241 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80844241 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80844241 6.3 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2020-80844241 0.17 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80844241 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80844241 570 µS/cm
pH 835-2020-80844241 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2020-80844241 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80844241 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2020-80844241 Udført
Temperatur 835-2020-80844241 23.5 °C
Turbiditet 835-2020-80844241 0.82 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)