Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 7/7/2020 9:07:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20006374-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1-trichlorethan 835-2019-80776395 < 0,02 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2019-80776395 < 0,02 µg/l
Acrylamid 835-2019-80776395 < 0,05 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80776395 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80776395 2.2 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2019-80776395 0.0052 mg/l
Antimon (Sb) 835-2019-80776395 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80776395 1.2 µg/l
Benzen 835-2019-80776395 < 0,02 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80776395 0.25 µg/l
Bor (B) 835-2019-80776395 88 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80776395 < 0,003 µg/l
Chlorid 835-2019-80776395 22 mg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80776395 < 0,03 µg/l
cis-1,2-dichlorethen 835-2019-80776395 < 0,02 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80776395 < 1 MPN/100 ml
Cyanid, total 835-2019-80776395 < 1 µg/l
Epichlorhydrin 835-2019-80776395 < 0,05 µg/l
Escherichia coli 835-2019-80776395 < 1 MPN/100 ml
Ethylbenzen 835-2019-80776395 < 0,02 µg/l
Farvetal, Pt 835-2019-80776395 2.6 mg Pt/l
Fluorid 835-2019-80776395 0.22 mg/l
Iltindhold 835-2019-80776395 9.7 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80776395 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80776395 < 0,01 mg/l
1 2 3  Side 1 af 3 (54 linier)