Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Gjerlev Vandværk   Prøve udtaget: 10-08-2020 09:15:00
Analyse Rapport: AR-20-CA-20019261-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80807430 Ja
Aluminium (Al) 835-2020-80807430 2.3 µg/l
Arsen (As) 835-2020-80807430 1.3 µg/l
Bly (Pb) 835-2020-80807430 0.14 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2020-80807430 0.020 µg/l
Chrom (Cr) 835-2020-80807430 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80807430 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80807430 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2020-80807430 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2020-80807430 50 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2020-80807430 7.5 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2020-80807430 5.7 µg/l
Nitrit 835-2020-80807430 0.0023 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2020-80807430 Udført
Zink (Zn) 835-2020-80807430 12 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)