Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Sydfalster Vandværk A.M.B.A   Prøve udtaget: 8/6/2020 7:30:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20018258-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80781300 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80781300 1.6 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2019-80781300 0.015 mg/l
Arsen (As) 835-2019-80781300 1.3 µg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80781300 120 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80781300 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80781300 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2019-80781300 22 °dH
Iltindhold 835-2019-80781300 9.9 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80781300 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80781300 0.021 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80781300 8 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80781300 900 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2019-80781300 24 mg/l
Mangan (Mn) 835-2019-80781300 < 0,002 mg/l
Methan 835-2019-80781300 < 0,005 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80781300 0.068 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80781300 3.6 mg/l
Nitrit 835-2019-80781300 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80781300 2.8 mg/l
pH 835-2019-80781300 7.2 pH
Prøvetagning efter flush 835-2019-80781300 Udført
Sulfid-S 835-2019-80781300 < 0,02 mg/l
Temperatur 835-2019-80781300 14.6 °C
1  Side 1 af 1 (24 linier)