Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nørre Lyndelse Vandværk   Prøve udtaget: 8/14/2020 12:55:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20021958-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80837488 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80837488 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80837488 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80837488 2.2 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2020-80837488 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80837488 36 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80837488 530 µS/cm
pH 835-2020-80837488 7.9 pH
Prøvens lugt 835-2020-80837488 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80837488 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2020-80837488 Udført
Temperatur 835-2020-80837488 16.7 °C
Turbiditet 835-2020-80837488 0.06 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)