Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Drastrup Mark Vandværk   Prøve udtaget: 8/18/2020 12:25:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20023391-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80790862 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80790862 3.6 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80790862 0.21 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80790862 0.13 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80790862 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80790862 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80790862 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80790862 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2019-80790862 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2019-80790862 35 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80790862 5.0 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80790862 0.16 µg/l
Nitrit 835-2019-80790862 0.0016 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2019-80790862 Udført
Zink (Zn) 835-2019-80790862 35 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)