Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Drastrup Mark Vandværk   Prøve udtaget: 8/18/2020 12:20:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20023388-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80790861 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80790861 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80790861 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80790861 < 1 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2019-80790861 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80790861 38 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80790861 460 µS/cm
pH 835-2019-80790861 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2019-80790861 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80790861 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2019-80790861 Udført
Temperatur 835-2019-80790861 18.9 °C
Turbiditet 835-2019-80790861 0.10 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)