Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ulsted-Aalebæk Vandværk amba   Prøve udtaget: 19-08-2020 11:15:00
Analyse Rapport: AR-20-CA-20023925-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80769749 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80769749 0.014 mg/l
Arsen (As) 835-2019-80769749 0.37 µg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80769749 110 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80769749 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80769749 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2019-80769749 18 °dH
Iltindhold 835-2019-80769749 10.6 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80769749 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80769749 0.054 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80769749 12 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80769749 570 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2019-80769749 13 mg/l
Mangan (Mn) 835-2019-80769749 < 0,002 mg/l
Methan 835-2019-80769749 < 0,005 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80769749 0.11 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80769749 2.8 mg/l
Nitrit 835-2019-80769749 0.0020 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80769749 2.3 mg/l
pH 835-2019-80769749 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2019-80769749 Udført
Temperatur 835-2019-80769749 9.3 °C
1  Side 1 af 1 (22 linier)