Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Boeslum Bakker Vandværk I/S   Prøve udtaget: 8/19/2020 11:50:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20023954-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80790856 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80790856 1.9 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80790856 0.30 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80790856 0.28 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80790856 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80790856 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80790856 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80790856 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2019-80790856 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2019-80790856 15 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80790856 36 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80790856 0.085 µg/l
Nitrit 835-2019-80790856 0.0020 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2019-80790856 Udført
Zink (Zn) 835-2019-80790856 77 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)