Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Taulov Vandværk Amba   Prøve udtaget: 8/28/2020 10:32:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20028291-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80678729 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80678729 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80678729 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80678729 2.9 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2019-80678729 0.037 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80678729 3 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80678729 490 µS/cm
pH 835-2019-80678729 7.8 pH
Prøvens lugt 835-2019-80678729 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80678729 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2019-80678729 Udført
Temperatur 835-2019-80678729 15.1 °C
Turbiditet 835-2019-80678729 0.19 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)