Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nimtofte Vandværk   Prøve udtaget: 9/3/2020 10:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20030908-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80791532 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80791532 3.6 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80791532 0.054 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80791532 0.27 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80791532 0.0040 µg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80791532 0.097 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80791532 4 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80791532 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2019-80791532 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2019-80791532 6 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80791532 5.7 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80791532 0.29 µg/l
Nitrit 835-2019-80791532 0.0013 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2019-80791532 Udført
Zink (Zn) 835-2019-80791532 13 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)