Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Havnsø Vandværk   Prøve udtaget: 9/18/2020 11:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20038201-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80785691 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80785691 0.010 mg/l
Arsen (As) 835-2019-80785691 0.47 µg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80785691 110 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80785691 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80785691 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2019-80785691 19 °dH
Iltindhold 835-2019-80785691 8.4 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80785691 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80785691 0.12 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80785691 100 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80785691 950 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2019-80785691 17 mg/l
Mangan (Mn) 835-2019-80785691 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80785691 1.4 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80785691 3.4 mg/l
Nitrit 835-2019-80785691 0.0016 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80785691 2.3 mg/l
pH 835-2019-80785691 7.7 pH
Prøvetagning efter flush 835-2019-80785691 Udført
Temperatur 835-2019-80785691 11.6 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)