Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Havnsø Vandværk   Prøve udtaget: 9/18/2020 10:50:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20038191-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80785692 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80785692 1.4 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80785692 0.26 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80785692 0.32 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80785692 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80785692 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80785692 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80785692 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80785692 4.5 mg Pt/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80785692 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80785692 0.063 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80785692 44 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80785692 14 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80785692 920 µS/cm
Nikkel (Ni) 835-2019-80785692 0.18 µg/l
Nitrit 835-2019-80785692 0.0016 mg/l
pH 835-2019-80785692 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2019-80785692 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80785692 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2019-80785692 Udført
Temperatur 835-2019-80785692 15.1 °C
Turbiditet 835-2019-80785692 0.44 FNU
Zink (Zn) 835-2019-80785692 24 µg/l
1  Side 1 af 1 (23 linier)