Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Oure Vandværk   Prøve udtaget: 9/24/2020 11:30:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20041072-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80837766 Ja
Aluminium (Al) 835-2020-80837766 2.2 µg/l
Antimon (Sb) 835-2020-80837766 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2020-80837766 0.073 µg/l
Bly (Pb) 835-2020-80837766 0.076 µg/l
Bor (B) 835-2020-80837766 51 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2020-80837766 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2020-80837766 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80837766 < 1 MPN/100 ml
Cyanid, total 835-2020-80837766 < 1 µg/l
Escherichia coli 835-2020-80837766 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80837766 7.7 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2020-80837766 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80837766 3 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2020-80837766 6.0 µg/l
Kobolt (Co) 835-2020-80837766 0.052 µg/l
Kviksølv (Hg) 835-2020-80837766 < 0,001 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80837766 500 µS/cm
Nikkel (Ni) 835-2020-80837766 < 0,03 µg/l
pH 835-2020-80837766 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2020-80837766 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80837766 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2020-80837766 Udført
Selen (Se) 835-2020-80837766 < 0,05 µg/l
Temperatur 835-2020-80837766 12.4 °C
1 2  Side 1 af 2 (27 linier)