Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Frifelt og Omegns Vandværk A.M.B.A.   Prøve udtaget: 9/28/2020 9:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20042052-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80862861 Ja
Aluminium (Al) 835-2020-80862861 1.5 µg/l
Arsen (As) 835-2020-80862861 0.062 µg/l
Bly (Pb) 835-2020-80862861 0.11 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2020-80862861 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2020-80862861 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80862861 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80862861 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2020-80862861 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2020-80862861 < 1 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2020-80862861 3.1 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2020-80862861 0.40 µg/l
Nitrit 835-2020-80862861 0.0016 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2020-80862861 Udført
Zink (Zn) 835-2020-80862861 18 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)