Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Djurs Vand   Prøve udtaget: 01-10-2020 10:40:00
Analyse Rapport: AR-20-CA-20044581-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80692186 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80692186 0.012 mg/l
Arsen (As) 835-2019-80692186 2.3 µg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80692186 67 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80692186 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80692186 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2019-80692186 11 °dH
Iltindhold 835-2019-80692186 11.0 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80692186 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80692186 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80692186 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80692186 410 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2019-80692186 6.8 mg/l
Mangan (Mn) 835-2019-80692186 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80692186 0.16 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80692186 5.7 mg/l
Nitrit 835-2019-80692186 0.0026 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80692186 1.1 mg/l
pH 835-2019-80692186 7.7 pH
Prøvetagning efter flush 835-2019-80692186 Udført
Temperatur 835-2019-80692186 13.9 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)