Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: AquaDjurs A/S   Prøve udtaget: 10/5/2020 11:30:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20045759-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80791470 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80791470 0.96 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80791470 0.22 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80791470 0.64 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80791470 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80791470 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80791470 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80791470 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2019-80791470 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2019-80791470 < 1 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80791470 27 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80791470 0.50 µg/l
Nitrit 835-2019-80791470 0.0020 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2019-80791470 Udført
Zink (Zn) 835-2019-80791470 13 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)