Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Taulov Vandværk Amba   Prøve udtaget: 10/13/2020 9:35:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20049990-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80776332 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80776332 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80776332 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80776332 3.5 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2019-80776332 0.036 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80776332 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80776332 470 µS/cm
pH 835-2019-80776332 7.8 pH
Prøvens lugt 835-2019-80776332 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80776332 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2019-80776332 Udført
Temperatur 835-2019-80776332 15.3 °C
Turbiditet 835-2019-80776332 0.18 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)