Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Djurs Vand   Prøve udtaget: 19-10-2020 11:55:00
Analyse Rapport: AR-20-CA-20052152-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80692178 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80692178 < 0,005 mg/l
Arsen (As) 835-2019-80692178 0.12 µg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80692178 84 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80692178 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80692178 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2019-80692178 14 °dH
Iltindhold 835-2019-80692178 9.3 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80692178 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80692178 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80692178 13 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80692178 500 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2019-80692178 10 mg/l
Mangan (Mn) 835-2019-80692178 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80692178 0.42 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80692178 0.74 mg/l
Nitrit 835-2019-80692178 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80692178 1.8 mg/l
pH 835-2019-80692178 7.3 pH
Prøvetagning efter flush 835-2019-80692178 Udført
Temperatur 835-2019-80692178 15.8 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)