Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Djurs Vand   Prøve udtaget: 19-10-2020 12:45:00
Analyse Rapport: AR-20-CA-20052213-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80692177 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80692177 < 0,005 mg/l
Arsen (As) 835-2019-80692177 1.4 µg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80692177 82 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80692177 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80692177 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2019-80692177 13 °dH
Iltindhold 835-2019-80692177 7.8 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80692177 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80692177 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80692177 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80692177 560 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2019-80692177 6.7 mg/l
Mangan (Mn) 835-2019-80692177 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80692177 0.23 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80692177 1.2 mg/l
Nitrit 835-2019-80692177 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80692177 1.1 mg/l
pH 835-2019-80692177 7.6 pH
Prøvetagning efter flush 835-2019-80692177 Udført
Temperatur 835-2019-80692177 15.2 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)