Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Gjerlev Vandværk   Prøve udtaget: 27-10-2020 11:45:00
Analyse Rapport: AR-20-CA-20056357-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80807295 Ja
Aluminium (Al) 835-2020-80807295 1.4 µg/l
Arsen (As) 835-2020-80807295 1.2 µg/l
Bly (Pb) 835-2020-80807295 0.075 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2020-80807295 0.019 µg/l
Chrom (Cr) 835-2020-80807295 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80807295 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80807295 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2020-80807295 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2020-80807295 2 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2020-80807295 2.4 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2020-80807295 5.4 µg/l
Nitrit 835-2020-80807295 < 0,001 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2020-80807295 Udført
Zink (Zn) 835-2020-80807295 7.2 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)