Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nørre Lyndelse Vandværk   Prøve udtaget: 11/5/2020 12:35:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20061187-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80879365 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80879365 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80879365 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80879365 3.4 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2020-80879365 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80879365 160 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80879365 530 µS/cm
pH 835-2020-80879365 7.7 pH
Prøvens lugt 835-2020-80879365 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80879365 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2020-80879365 Udført
Temperatur 835-2020-80879365 11.9 °C
Turbiditet 835-2020-80879365 0.07 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)