Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Stavtrup Vandværk Amba   Prøve udtaget: 30-10-2020 12:39:00
Analyse Rapport: AR-20-CA-20058152-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80780152 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80780152 1.5 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2019-80780152 0.021 mg/l
Arsen (As) 835-2019-80780152 0.80 µg/l
Benzen 835-2019-80780152 < 0,02 µg/l
Benzo(a)pyren 835-2019-80780152 < 0,003 µg/l
Benzo(g,h,i)perylen 835-2019-80780152 < 0,005 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80780152 0.15 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80780152 < 0,003 µg/l
Chlorid 835-2019-80780152 24 mg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80780152 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80780152 < 1 MPN/100 ml
Epichlorhydrin 835-2019-80780152 < 0,05 µg/l
Escherichia coli 835-2019-80780152 < 1 MPN/100 ml
Ethylbenzen 835-2019-80780152 < 0,02 µg/l
Farvetal, Pt 835-2019-80780152 2.9 mg Pt/l
Fluoranthen 835-2019-80780152 < 0,005 µg/l
Fluorid 835-2019-80780152 0.27 mg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 835-2019-80780152 < 0,005 µg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80780152 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80780152 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80780152 11 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80780152 27 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80780152 530 µS/cm
m+p-Xylen 835-2019-80780152 < 0,02 µg/l
1 2  Side 1 af 2 (43 linier)