Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nørre Lyndelse Vandværk   Prøve udtaget: 11/5/2020 12:15:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20061171-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80852468 Ja
Ammonium (NH4) 835-2020-80852468 < 0,005 mg/l
Arsen (As) 835-2020-80852468 1.5 µg/l
Calcium (Ca) 835-2020-80852468 93 mg/l
Chloridazon, desphenyl- 835-2020-80852468 0.018 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80852468 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80852468 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2020-80852468 15 °dH
Iltindhold 835-2020-80852468 10.6 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2020-80852468 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2020-80852468 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80852468 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80852468 530 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2020-80852468 8.4 mg/l
Mangan (Mn) 835-2020-80852468 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2020-80852468 0.084 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2020-80852468 0.45 mg/l
Nitrit 835-2020-80852468 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2020-80852468 0.99 mg/l
pH 835-2020-80852468 7.7 pH
Prøvetagning efter flush 835-2020-80852468 Udført
Temperatur 835-2020-80852468 10.1 °C
1  Side 1 af 1 (22 linier)