Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nørre Lyndelse Vandværk   Prøve udtaget: 11/5/2020 12:40:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20061188-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80879364 Ja
Aluminium (Al) 835-2020-80879364 1.2 µg/l
Arsen (As) 835-2020-80879364 1.4 µg/l
Bly (Pb) 835-2020-80879364 0.17 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2020-80879364 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2020-80879364 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80879364 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80879364 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2020-80879364 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2020-80879364 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80879364 260 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2020-80879364 4.5 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2020-80879364 0.090 µg/l
Nitrit 835-2020-80879364 < 0,001 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2020-80879364 Udført
Zink (Zn) 835-2020-80879364 9.6 µg/l
1  Side 1 af 1 (16 linier)