Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nørre Lyndelse Vandværk   Prøve udtaget: 11/11/2020 12:30:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20063733-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80879488 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80879488 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80879488 < 1 MPN/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2020-80879488 81 CFU/ml
Opfølgning til Lab prøvenr: 835-2020-80879488 835-2020-80879364
Prøvetagning uden flush 835-2020-80879488 Udført
1  Side 1 af 1 (6 linier)