Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Boeslum Bakker Vandværk I/S   Prøve udtaget: 11/19/2020 10:01:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20067470-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80864380 Ja
Aluminium (Al) 835-2020-80864380 2.2 µg/l
Arsen (As) 835-2020-80864380 0.22 µg/l
Bly (Pb) 835-2020-80864380 0.21 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2020-80864380 0.050 µg/l
Chrom (Cr) 835-2020-80864380 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80864380 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80864380 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2020-80864380 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2020-80864380 2 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2020-80864380 5.7 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2020-80864380 0.36 µg/l
Nitrit 835-2020-80864380 0.0013 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2020-80864380 Udført
Zink (Zn) 835-2020-80864380 130 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)