Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Frifelt og Omegns Vandværk A.M.B.A.   Prøve udtaget: 11/23/2020 8:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20068563-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1,2-tetrachlorethan 835-2020-80863241 < 0,02 µg/l
1,1,1-trichlorethan 835-2020-80863241 < 0,02 µg/l
1,1,2,2-tetrachlorethan 835-2020-80863241 < 0,02 µg/l
1,1,2-trichlorethan 835-2020-80863241 < 0,02 µg/l
1,1-dichlorethen 835-2020-80863241 < 0,02 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2020-80863241 < 0,02 µg/l
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) 835-2020-80863241 <0,001 µg/l
Acrylamid 835-2020-80863241 < 0,05 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80863241 Ja
Aluminium (Al) 835-2020-80863241 2.7 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2020-80863241 0.037 mg/l
Antimon (Sb) 835-2020-80863241 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2020-80863241 < 0,03 µg/l
Benzen 835-2020-80863241 < 0,02 µg/l
Benzo(a)pyren 835-2020-80863241 < 0,003 µg/l
Benzo(b)fluoranthen 835-2020-80863241 < 0,005 µg/l
Benzo(g,h,i)perylen 835-2020-80863241 < 0,005 µg/l
Benzo(k)fluoranthen 835-2020-80863241 < 0,005 µg/l
Bly (Pb) 835-2020-80863241 0.34 µg/l
Bor (B) 835-2020-80863241 13 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2020-80863241 0.0093 µg/l
Chlorid 835-2020-80863241 47 mg/l
Chrom (Cr) 835-2020-80863241 < 0,03 µg/l
cis-1,2-dichlorethen 835-2020-80863241 < 0,02 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80863241 < 1 MPN/100 ml
1 2 3  Side 1 af 3 (73 linier)