Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strøby Vandværk   Prøve udtaget: 25-11-2020 08:55:00
Analyse Rapport: AR-20-CA-20070013-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1-trichlorethan 835-2019-80693373 < 0,02 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2019-80693373 < 0,02 µg/l
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2019-80693373 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2019-80693373 < 0,01 µg/l
4-CPP 835-2019-80693373 < 0,01 µg/l
4-nitrophenol 835-2019-80693373 < 0,01 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80693373 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80693373 < 0,005 mg/l
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 835-2019-80693373 < 0,01 µg/l
Atrazin 835-2019-80693373 < 0,01 µg/l
Atrazin, 2-hydroxy- 835-2019-80693373 < 0,01 µg/l
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- 835-2019-80693373 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl- 835-2019-80693373 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- 835-2019-80693373 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-desisopropyl- 835-2019-80693373 < 0,01 µg/l
Atrazin, desisopropyl- 835-2019-80693373 < 0,01 µg/l
Atrazin, didealkyl-hydroxy- 835-2019-80693373 < 0,01 µg/l
BAM (2,6-dichlorbenzamid) 835-2019-80693373 0.096 µg/l
Bentazon 835-2019-80693373 < 0,01 µg/l
Benzen 835-2019-80693373 < 0,02 µg/l
Chlorid 835-2019-80693373 37 mg/l
Chloridazon, desphenyl- 835-2019-80693373 0.024 µg/l
Chloridazon, methyl-desphenyl- 835-2019-80693373 < 0,01 µg/l
cis-1,2-dichlorethen 835-2019-80693373 < 0,02 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80693373 < 1 MPN/100 ml
1 2 3  Side 1 af 3 (66 linier)