Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Taulov Vandværk Amba   Prøve udtaget: 12/2/2020 10:35:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20073537-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80878886 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80878886 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80878886 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80878886 3.7 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2020-80878886 0.041 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80878886 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80878886 490 µS/cm
pH 835-2020-80878886 7.9 pH
Prøvens lugt 835-2020-80878886 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80878886 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2020-80878886 Udført
Temperatur 835-2020-80878886 10.4 °C
Turbiditet 835-2020-80878886 0.24 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)