Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Taulov Vandværk Amba   Prøve udtaget: 12/2/2020 10:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20073618-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80878551 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80878551 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80878551 < 1 MPN/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2020-80878551 < 1 CFU/ml
Prøvetagning efter flush 835-2020-80878551 Udført
1  Side 1 af 1 (5 linier)