Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Djurs Vand   Prøve udtaget: 08-12-2020 12:05:00
Analyse Rapport: AR-20-CA-20076121-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80843261 Ja
Ammonium (NH4) 835-2020-80843261 0.0065 mg/l
Arsen (As) 835-2020-80843261 2.6 µg/l
Calcium (Ca) 835-2020-80843261 60 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80843261 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80843261 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2020-80843261 10 °dH
Iltindhold 835-2020-80843261 10.5 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2020-80843261 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2020-80843261 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80843261 24 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80843261 470 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2020-80843261 8.3 mg/l
Mangan (Mn) 835-2020-80843261 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2020-80843261 0.17 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2020-80843261 3.7 mg/l
Nitrit 835-2020-80843261 0.0016 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2020-80843261 0.99 mg/l
pH 835-2020-80843261 7.7 pH
Prøvetagning efter flush 835-2020-80843261 Udført
Temperatur 835-2020-80843261 9.7 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)