Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Døjringe Vandværk, Andelsselskabet   Prøve udtaget: 12/9/2020 11:35:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20076665-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80826062 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80826062 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80826062 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2020-80826062 9.9 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80826062 2 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80826062 580 µS/cm
pH 835-2020-80826062 8.1 pH
Prøvens lugt 835-2020-80826062 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80826062 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2020-80826062 Udført
Temperatur 835-2020-80826062 10.0 °C
1  Side 1 af 1 (11 linier)