Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Døjringe Vandværk, Andelsselskabet   Prøve udtaget: 12/9/2020 10:50:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20076638-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80816695 Ja
Ammonium (NH4) 835-2020-80816695 < 0,005 mg/l
Calcium (Ca) 835-2020-80816695 88 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80816695 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80816695 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80816695 8.5 mg Pt/l
Hårdhed, total 835-2020-80816695 15 °dH
Iltindhold 835-2020-80816695 10.4 mg/l
Jern (Fe) 835-2020-80816695 0.22 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80816695 8 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80816695 580 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2020-80816695 10 mg/l
Mangan (Mn) 835-2020-80816695 < 0,002 mg/l
Nitrit 835-2020-80816695 < 0,001 mg/l
pH 835-2020-80816695 8.0 pH
Prøvens lugt 835-2020-80816695 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80816695 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2020-80816695 Udført
Temperatur 835-2020-80816695 9.1 °C
Turbiditet 835-2020-80816695 1.4 FNU
1  Side 1 af 1 (20 linier)