Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Døjringe Vandværk, Andelsselskabet   Prøve udtaget: 12/9/2020 11:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20076662-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2017-80540508 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2017-80540508 < 0,01 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80540508 Ja
Aluminium (Al) 835-2017-80540508 2.1 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2017-80540508 < 0,005 mg/l
Antimon (Sb) 835-2017-80540508 < 0,2 µg/l
Atrazin, 2-hydroxy- 835-2017-80540508 < 0,01 µg/l
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- 835-2017-80540508 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl- 835-2017-80540508 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- 835-2017-80540508 < 0,01 µg/l
Atrazin, desisopropyl- 835-2017-80540508 < 0,01 µg/l
Atrazin, didealkyl-hydroxy- 835-2017-80540508 < 0,01 µg/l
Bly (Pb) 835-2017-80540508 0.066 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2017-80540508 < 0,003 µg/l
Chloridazon, desphenyl- 835-2017-80540508 < 0,01 µg/l
Chloridazon, methyl-desphenyl- 835-2017-80540508 < 0,01 µg/l
Chlorthalonilsulfonsyre M12, R 417888 835-2017-80540508 < 0,01 µg/l
Chrom (Cr) 835-2017-80540508 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80540508 < 1 MPN/100 ml
Cyanid, total 835-2017-80540508 < 1 µg/l
Epichlorhydrin 835-2017-80540508 < 0,05 µg/l
Escherichia coli 835-2017-80540508 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2017-80540508 9.6 mg Pt/l
Heptachlorepoxid (sum af cis+trans) 835-2017-80540508 < 0,01 µg/l
Intestinale enterokokker 835-2017-80540508 < 1 CFU/100 ml
1 2  Side 1 af 2 (45 linier)