Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Bøsøre Vandværk   Prøve udtaget: 12/14/2020 10:50:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20078172-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80889684 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80889684 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80889684 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80889684 1.5 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2020-80889684 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80889684 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80889684 710 µS/cm
pH 835-2020-80889684 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2020-80889684 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80889684 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2020-80889684 Udført
Temperatur 835-2020-80889684 9.7 °C
Turbiditet 835-2020-80889684 0.16 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)